Om

Digitaliseringsagenterna är ett samverkansprojekt mellan Mittuniversitet och Sundsvalls Kommun.

Eleverna i klasserna som vi samarbetar med är med och samskapar det undervisnings-material vi ska ta fram i projektet som kommer att vara tillgängligt för alla lärare på Sveriges skolor att använda, med fokus på mellanstadiet. Från hösten 2018 ingår digitalisering i skolplanen, lgr11. Vi fokuserar där på delen som beskriver att ”eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle”.

-Vi ska skapa ett läromaterial som kan underlätta för lärare att samtala kring och lära ut det inte helt tydliga begreppet digitalisering kopplat till samhällsförändring.

Under våren 2018 har vi jobbat ihop med klass 5A på Höglunda skola i Sundsvall och under hösten 2018 fokuserar projektet på Runsviks skola och St:Olofs skola.

Projektets forskningsfråga:
Genom att ta hjälp av en minoritetsgrupp i sammanhanget, i detta fall barn som går på mellanstadiet, för att med samskapande (co-creation) metoder fördjupa och bredda förståelsen av vad digitalisering kan uppfattas vara och tänkas bli.

Spridning av forskning till unga som målgrupp:
Att sprida Mittuniversitetets digitaliseringsforskning genom att inkludera unga människor som traditionellt sett inte ser sig som teknikkompetenta i en tänkbar studentrekryteringsgrupp ser vi som ytterst viktigt. Vi omfamnar universitetets tredje uppgift, att nå ut till allmänheten med vår forskning.

 

Projektet Digitaliseringsagenterna drivs från Mittuniversitet av:
Katarina L Gidlund, digitaliseringsprofessor
Caroline Wallmark, forskningsingenjör
Lisa Sällvin, adjunkt
Mittuniversitetet, Forum för Digitalisering.

it-profiler